sadfasdfasdfsadfsadf

ROZWÓJ OSOBISTY DLA KAŻDEGO
Od 18 lat pomagamy w rozwoju biznesowym, finansowym i osobistym.

Data dodania, 31 stycznia 2017

Na czym polega sztuka budowania trwałych Relacji?

Człowiek nie jest wyspą, lądem zamkniętym
i odrębnym; każdy jest częścią kontynentu, ułamkiem całości.

John Donne

Każdy z nas jest częścią większej całości, a odczuwanie tej prawdy jest możliwe tylko wtedy, gdy będziemy nawiązywali bliskie relacje z innymi. Relacje osobiste są ważne. By mogły one zaistnieć, muszą jednak być spełnione następujące warunki:

 • ludzie muszą być świadomi wzajemnego istnienia i liczyć się ze sobą,
 • musi istnieć pewien stopień wzajemnego wpływu (przynajmniej jedna osoba musi wpływać na drugą),
 • uzgodnienie społecznej formy i oczekiwań, które rządzą interakcją.

Czym zatem są relacje? Można powiedzieć, że relacje to:

 • zdefiniowane sposoby, w jakie odnosimy się do siebie w kontakcie z drugim człowiekiem,
 • związek zachodzący między ludźmi lub grupami społecznymi.

Można zadać sobie pytanie: dlaczego budujemy relacje?. Robimy to zapewne dlatego, że  są nam one potrzebne, aby czuć się m.in. ważnym czy potrzebnym. To relacje sprawiają, że czujemy się lepiej, jesteśmy bardziej szczęśliwi, czasami nawet dzięki nim widzimy sens dalszego działania. Relacje są zatem niezbędne do życia, ponieważ człowiek to istota społeczna, a relacje to dowody na społeczne uznanie czy akceptację.

Nie z każdym jednak jesteśmy wstanie zbudować bliskie lub nawet jakiekolwiek relacje. Jest kilka czynników, które wpływają na wybór partnerów do relacji, a należą do nich:

 • wygląd,
 • podobieństwo,
 • komplementarność (cechy jednego partnera uzupełniają cechy drugiego partnera),
 • korzyści,
 • kompetencje,
 • bliskość,
 • ujawnienie siebie.

Czynniki te mają znaczenie w budowaniu relacji zarówno osobistych, jak i biznesowych. Warto zatem nad każdym z tych czynników zastanowić się głębiej i rozpatrywać go indywidualnie.

Relacje powstają w wyniku pewnego procesu, który zdaniem Marka Knappa (opracował jeden z najbardziej popularnych modeli relacji) składa się z 10 faz zawiązywania relacji i wycofywania się z nich (rys. 1.).

Budowanie Relacji Akademia Osiągnięć

W modelu tym występują 3 etapy:

Etap zacieśniania relacji:

1. Inicjowanie – wyrażenie zainteresowania kontaktem z drugą osobą wraz z pozytywnym zaprezentowaniem siebie. Etap ten wymaga pewnych umiejętności, np. autoprezentacji oraz pewności siebie.
2. Eksperymentowanie – poszukiwanie wspólnej płaszczyzny porozumiewania się, zazwyczaj jest to krótka rozmowa.
3. Intensyfikowanie – faza rozwoju relacji interpersonalnych; relacja rośnie, gdyż rośnie zaangażowanie, istnieją jednak jeszcze pewne wątpliwości.

Etap budowania związku:

1. Integrowanie – relacje jeszcze bardziej zacieśniają się, tworzy się swoista  wspólnota społeczna; następuje wzrost pewności; pojawia się zaufanie (także to biznesowe)
2. Związek – wyrażanie na zewnątrz bliskich relacji (widoczne, np. podczas witania się); pojawiają się pewne gesty, które stanowią o istnieniu wspólnego, niepisanego kontraktu.

Etap rozluźniania relacji:

1. Odróżnianie się – szukanie własnej tożsamości; etap pojawiający się po pierwszych napiętych sytuacjach w relacji; ma wymiar pozytywny
2. Ograniczanie – wchodzimy w fazę rozluźniania więzi; zmniejsza się liczba  i jakość aktów komunikacyjnych relacji.
3. Stagnacja – zachowania konwencjonalne i bezuczuciowe; brak jakichkolwiek pozytywnych postępów.
4. Unikanie – stagnacja staje się trudna, łatwiej jest stworzyć dystans przez unikanie kontaktów.
5. Zakończenie – podanie jednoznacznej informacji o zakończeniu relacji.

Podstawową zasadą regulującą działanie przyrody jest jej cykliczność. Regule tej – jak zaznaczono powyżej  – podlegają także relacje. Budowanie relacji międzyludzkich nie należy do procesów łatwych, czasami trzeba się tego po prostu nauczyć. Zdobycie tej umiejętności będzie z całą pewnością pomocne również w rozwijaniu sieci kontaktów.

Powodzenia!
Ania Nitkiewicz-Jankowska

Polecam książki:

* Gordon I.H.: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2001.
* Adler R.B., Rosenfeld L.B., Russell F.P.II: Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Dom Wydawniczy Rebis. Poznań 2007.

 __________________________

Jeżeli interesujesz się tą tematyką i chciałbyś nauczyć się jak budować trwałe relacje z bliskimi, współpracownikami czy klientami, spędź z nami:

LIFE BALANCE WEEKEND

www.lifebalanceseminar.pl

Life Balance Weekend z Akademią Osiągnięć